පැය 7 ක විදුලි කප්පාදුවට කොමිසම විරුද්ධ වෙයි!

පැය 7 කට වැඩි විදුලි කප්පාදුවක් හෙට (4) ක්‍රියාත්මක කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලය කළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවකින් ජනතාවට සිදුවන අපහසුතාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කර විදුලි කප්පාදුව පැය 5 කට වඩා අඩු කරන ලෙස උපදෙස් දුන් බවත් එය දිවා කාලයේ පැය 3 ත් 4 ත් අතර කාලයක් ද, රාත්‍රී 10 ට පෙර විනාඩි 30 ක් ද වියයුතු බවත් ජනක රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.