ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක්ට පාර වැසෙයි – බූලි හරස් කර විරෝධතා!

ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙක් පැමිණෙන බව ආරංචි වීමෙන් බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ඉදිරිපිට සිටි ජනතාව මාර්ග අවහිර කර විරෝධතාවයක නිරත වෙමින් සිටියි.

මාර්ගයේ බූලි හරස් කර සටන් එම පිරිස් මෙසේ විරෝධයේ යෙදී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඉන්ධන ලැබෙන තුරු ඉන්ධන එම පිරිස් බොහෝ වේලාවක් පෝලිමේ රැඳී සිට ඇත.

සිපෙට්කෝ නිවේදනය කර ඇත්තේ අද හා හෙට ඩීසල් ලැබෙන්නේ නැති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.