පතල් කාර්යාංශ ලොක්කාටත් වැලි පර්මිට්!

ත්‍රිකුණාමලය මුතූර්හි සාෆි නගර් ප්‍රදේශයේ වැලි කැණීම සඳහා භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා ද බලපත්‍රයක් ලබා ගෙන ඇතැයි එම කාර්යාංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඔහු ලබා ගෙන ඇත්තේ, මසකට වැලි කියුබ් 5,000ක් කැණීම් කිරීම සඳහා වන බලපත්‍රයක් බව ත්, කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයෙකු හෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ වෙනත් සාමාජිකයෙකු කැණීම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම එහි පනත අනුව නීති විරෝධී බව ත් භූවිද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශයේ වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙයි.

වත්මන් සභාපතිවරයා එම තනතුරට පත්වීමට පෙර බලපත්‍රය ලබා ගෙන ඇති අතර එය තවමත් භාවිත කෙරෙන බව ත්, මේ වනවිට ඔහු වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් පවා ලබාගෙන ඇති බව ත් පැවසූ වෘත්තීය සමිති මෙසේ සභාපතිවරයා නීති විරෝධී කටයුතුවලට හවුල් වී සිටින නිසා කාර්යාංශයේ අනෙකුත් ඉහළ නිලධාරීන් සභාපතිවරයා නිහඬ කර සේවක මර්දනයේ යෙදෙන බවට ද ඔවුහු චෝදනා කරති.

මේ තත්ත්වයට එරෙහිව කාර්යාංශයේ සියලු වෘත්තීය සමිති, පක්ෂ භේදයකින් තොරව ඒකාබද්ධව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සඳහා යොමුවීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවද සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *