නිල මුදල් ඒකකය බවට Bitcoin පත්වෙයි!

සිය නිල මුදල් ඒකකය ලෙස Bitcoin පිළිගැනීමට මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය අනුමැතිය දී තිබේ.

එවැනි අනුමැතියක් දුන් දෙවන රට වන්නේ, එය යි.

දියමන්ති, රන් සහ යුරේනියම්වලින් පොහොසත් වුව ද, මධ්‍යම අප්‍රිකාව ලෝකයේ දුප්පත් ම රටවල්වලින් එකකි.

Ndassima gold mine in CAR
දියමන්ති, රන් සහ යුරේනියම්වලින් පොහොසත් වුව ද, මධ්‍යම අප්‍රිකාව ලෝකයේ දුප්පත් ම රටවල්වලින් එකකි.
මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ, බිට්කොයින් නිල මුදල් ඒකකය බවට පත් කිරීම සඳහා එරට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඒකමතිකව ඡන්දය භාවිත කළ බව ය.

එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ, මෙම පියවර ගැනීම හරහා මධ්‍යම අප්‍රිකාව ලෝකයේ නිර්භීත ම සහ වඩා ත් සාර්ථක දැක්මක් සහිත රටක් බව පෙන්නුම් කර ඇති බව ය.

බිට්කොයින් නිල මුදල් ඒකකය ලෙස පිළිගත් පළමු රට වන්නේ, එල් සැල්වදොරය යි.

ඔවුන් 2021 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී එම තීරණය ගත් අතර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇතුළු පාර්ශව රැසක් එය නිර්දය ලෙස විවේචනය කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.