නාමල් ජනතාවගෙන් සමාව ඉල්ලයි!

ජනතාවට විඳීමට සිදුවූ අපහසුතාවය පිළිබඳ තමන් සමාව ඉල්ලා සිටින බව ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කර තිබේ.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා උත්සවයකට පැමිණෙන බැවින් වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක පෝලිම් වෙනස් කළ බවට එල්ලවන චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා මෙම සටහන තබා ඇත.

වැලිමඩ ප්‍රදේශයේදී තමන් සහභාගී වීමට නියමිත උත්සවයක් නොතිබූ බව පවසා ඇති ඇමතිවරයා එය වැරදි වැටහීමක් බව ද සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.