නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සිව්දෙනෙක්!

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු සිව්දෙනෙකු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

මෙහිදී අධ්‍යාපන සේවා සහ ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට පත් කෙරුණු සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස සංශෝධනය කර ඇත.

ඒ අනුව සුරේන් රාඝවන් මහතා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් මහතා තරුණ හා ක්‍රීඩා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් මහතා ග්‍රාමීය මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, මොහොමඩ් මුෂාරෆ් මහතා පේෂ කර්මාන්ත හා දේශීය ඇගළුම් නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ඊයේ (19) කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.