නව කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් ඉවතට!

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත් කිරීමට නියමිත නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍ය ධුර භාර නොගන්නා බව රාජපක්ෂ පවුලේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙකු සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු දැනුම් දී ඇති බවවාර්තා වෙයි.

ආරංචි මාර්ගවලට අනුව රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන් වන බැසිල් රාජපක්ෂ, චමල් රාජපක්ෂ සහ නාමල් රාජපක්ෂ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ තනතුරු භාර නොගන්නා බව පවසා තිබේ.

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය යටතේ කිසිදු අමාත්‍ය ධූරයක් භාර නොගැනීමට එම පිරිස පෞද්ගලික තීරණයක් ගෙන ඇති බවද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.