දිස්ත්‍රික්ක 25න් 10ක් ඉන්දියාවට?

රටේ උද්ගතව ඇති අර්බුදවලින් ගොඩ ඒමට උපකාර ලබාගන්නා මුවාවෙන් ඉන්දියාවට මෙරට සම්පත් විකිණීමේ ක්‍රියාවලියක් වත්මන් රජය රහසිගතව ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.