“දැන් රෙදි ගැලවෙන්නේ කාගෙද?” e-wis නොගත්ත සල්ලි හොයන්න කෝප් එක සුදානම්!

කෝප් කමිටුව හමුවේ පසුගිය දිනෙක රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ නිළධාරීන් විසින් ඊවිස් නම් පරිගණක මෘදුකාංග නිෂ්පාදන සමාගමට එල්ල කළ චෝදනාවට පිළිතුරු සපයමින් එම සමාගම විසින් කෝප් කමිටුව වෙත ලිපියක් එවා ඇති බව කෝප් සභාපති චරිත හේරත් මහතා පවසයි.

අදාල මෘදුකාංගය නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 645 ක් හෙවත් ලක්ෂ 6450 ක අයකරගෙන ඇති බව ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නිළධාරීන් චෝදනා කළේ ය.

එය රට තුළ මහත් ආන්දෝලයක් ඇති කළ ප්‍රවෘත්තියක් විය.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ දී මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඊවිස් සමාගම කියා සිටියේ මිලියන 645 ක මුදලක් තම සමාගම ලබාගෙන නොමැති බවයි.

ටෙන්ඩර් පටිපාටියකට අනුව තම සමාගම අදාල මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ බවත්, උක්ත මෘදුකාංගය නිර්මාණය කිරීම සදහා තම ආයතනය ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන වූමේ මිලියන 223 ක් බවත් ඊ විස් සමාගම පවසයි.

එසේම, එම මෘදුකාංගය නිෂ්පාදනය කිරීම සදහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගම් අතරින් අඩුම මුදලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණේ තම සමාගම බවද ඔවුන් කියයි.

තම සමාගම රුපියල් මිලියන 223 ක මුදලක් ඉදිරිපත් කර තිබිය දී එම ගණන මිලියන් 645 ක් ලෙස සදහන් වූවේ කෙසේද යන්න ගැටළුවක් බවද සමාගම පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් කෝප් කමිටුව විමර්ෂණයක් අරඹන බව කෝප් සභාපති චරිත හේරත් මහතා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.