දැඩි වූ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය!

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය විසින් නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය හා නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ, මෙරට ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ අරමුණින්. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 13 යි දශම 5 ක් දක්වාත්, නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 14 යි දශම 5 ක් දක්වාත් ඉහළ නැංවීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ අද සිය රාජකාරී ආරම්භ කළා. මුදල් අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස පත්වූ මහින්ද සිරිවර්ධන ද සිය ධූරයේ වැඩ ආරම්භ කළේ අද පෙරවරුවේයි.

මේ අතර ආර්ථික අර්බුදයේ හදිසි අවස්ථාව යන මැයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද රාත්‍රී 10 යි 30 ට පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වන්නේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා, මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකකම්වරයා මෙන්ම ආර්ථික විශේෂඥයින් වන දුමින්ද හුලංගමුව හා මහාචාර්ය එම් තිලකසිරියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.