තවත් ඩීසල් නැවකට ඩොලර් ගෙවයි – ගොඩබෑම අද සිට !

ඩොලර් ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව දින 11 ක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ නතර කළ තිබූ නෞකාවේ ඩීසල් මෙට්‍රික්ටොන් 37,500 ඩොලර් මිලියන 52 ක් ගෙවා අද (7) පස්වරුවේ නිදහස් කරගත් බව බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කරයි.

එම නෞකාවේ ඩීසල් තොගය අද (8) පෙරවරුවේ ගොඩබෑම ආරම්භ කරන බවත් ඉන් පසුව හැකි ඉක්මණින් ඩීසල් පිරවුම්හල් වෙත සැපයීමට කටයුතු කරන බවත් එම නිලධාරියා පැවසීය.

මෙම නෞකාව පසුගිය මාර්තු මස 28 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවට ළගා වුවද එය නිදහස් කරගැනීමට ඛනිජ සංස්ථාවට ණයවර ලිපි විවෘත කරගැනීමට අවශ්‍ය ඩොලර් නොමැති වීමෙන් මුහුදේ නවතා තිබුණි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.