තමිල් නාඩු ධීවරයින්ගෙන් ලංකාවට අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ආහාර!

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා දීමට තමිල් නාඩු ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබේ.

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, තමිල් නාඩු මහ ඇමති එම්.කේ. ස්ටාලින් සිකුරාදා (අප්‍රේල් 29) තමිල් නාඩු ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේදී ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සඳහා ආහාර සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා දීම සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ය.

තමන්ගේ බෝට්ටුවලින් එම ද්‍රව්‍ය රැගෙන යාමට කැමති බව රාමේෂ්වරම් ධීවර නායක, ජේසු රාජා ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව, තමිල් නාඩු රජය ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 80ක් වටිනා සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක්, ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 28ක් වටිනා ඖෂධ තොගයක් සහ රුපියල් කෝටි 15ක් වටිනා කුඩා ළමුන් සඳහා වන කිරිපිටි ටොන් 500ක් ශ්‍රී ලංකාවට එවීමට තීරණය කර තිබේ.

අදාළ භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාවට එවීම කළ හැක්කේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා ඉන්දීය මධ්‍යම රජයට පමණක් බැවින් එම අවසර ලැබුණු පසු ඒවා බෝට්ටු මගින් එවීම සඳහා සැලසුම් කර ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වැඩිදුරට ත් වාර්තා කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.