තට්ටේ ගාලා පුන්නක්කු කාලා සජබ මන්ත්‍රී ජීවන වියදමට විසඳුම් සොයයි! [VIDEO]

සමගි ජන බලවේගයේ පස්සර ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයකු රට තුල ජීවන වියදම වැඩි බව පවසමින් අපුරු විරෝධතාවයක නිරත වුනා.
එහිදී ඔහු සිය හිස භූ ගාමින් ඉස්සන් හා පුන්නක්කු අහාරයට ගත්තේ මේ අකාරයටයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.