ඩොලර් 50,000ක් එක්ක අදත් එකෙක් මාට්ටු!

රාජගිරිය – වැලිකඩ ප්‍රදේශයේදී අද සිදුකළ වැටලීමකදී ඇමරිකානු ඩොලර් 50,000 ක මුදලක් ළඟ තබාගෙන සිටි 36 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

නීතිවිරෝධී උණ්ඩියල් සහ හවාලා මුදල් හුවමාරු ක්‍රමවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් අඛණ්ඩව මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි.

පසුගිය සතියේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නිවේදනය කළේ ශ්‍රී ලාංකික පදිංචිකරුවෙකුට තබා ගැනීමට අවසර දී ඇති විදේශ මුදල්වල නීතිමය සීමාව පිළිබඳ විධිවිධාන ළඟදීම හඳුන්වා දෙන බවයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට තමන් සන්තකයේ තබාගත හැකි විදේශ මුදල්වල නීත්‍යානුකූල සීමාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් 15,000 සිට ඩොලර් 10,000 දක්වා අඩු කිරීමට ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දිය හැකි බව CBSL හි ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.