“ඩොලර් මිලියන 2ක්” ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් සෞඛ්‍යට හුස්මක්!

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිල දී ගැනීම සඳහා මෙරට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට ආධාර කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2ක් පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට ඩොලර් මිලියනයක් සහ ජාතික පිළිකා රෝහලට ඩොලර් මිලියනයක් පරිත්‍යාග කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පැවසීය.

ආධාරවල හදිසි අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන එම මුදල් වහා ම අදාළ ආයතනවල නිලධාරීන් වෙත පරිත්‍යාග කිරීමට නියමිත ය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේ, ඊයේ (මැයි 24) රැස්වූ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව මෙම පරිත්‍යාගය අනුමත කළ බව ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.