ජපානයෙන් “ඩොලර් බිලියන 03 ක්” ලැබෙයිද?

ගෙවුම් ශේෂ හිගය පියවා ගැනීම සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 03 ක ණය මුදලන් ශ‍්‍රී ලංකා රජය ජපානයෙන් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජපාන අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර, ඉල්ලීම සදහා යහපත් ප‍්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

ඉල්ලා ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනක ණය මුදලෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනක ප‍්‍රමාණයක් කඩිනමින් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, ණය මුදල ලබා දීමට අදාල කටයුතු සම්පාදනය කිරීම සදහා මෙරට ජපාන තානාපතිවරයා ජපානය බලා පිටත්ව ගොස් ඇති බවත් වාර්තා වේ.

මීට අමතරව, ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනක ආයෝජන ව්‍යාපෘති ලංකාව තුළ කි‍්‍රයාත්මක කිරීම පිළිබදව ද ජපානය අවධානය යොමු කර තිබෙන බව පැවසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.