ඩොලරය හිටිහැටියේ බැස්සේ රනිල් නිසා ද? ඇත්ත කතාව මෙන්න!

අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල අද (මැයි 13) රුපියල් 365ක් දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස පහත බැස තිබිණි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිල දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද පැවතියේ, රු. 364.98ක් ලෙසිනි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත සමාජයේ පළ වී තිබුණු අතර ඇතැමෙකු සඳහන් කර තිබුණේ, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත්වීම හේතුවෙන් මෙලෙස ඩොලරයේ විකුණුම් මිල පහත බැස තිබුණු බව ය.

ඒ අනුව, අපි මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමු.

පසුගිය මැයි 11 වන දා පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, විනිමය අනුපාතිකයේ අභ්‍යන්තර අස්ථාවරත්වය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මහ බැංකුව මැදිහත් වන බව ය.

ඒ අනුව, අමෙරිකානු ඩොලරයේ මධ්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය (එ.ජ. ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්) පිළිබඳව මුදල් මණ්ඩලය ගත් තීරණයක් හේතුවෙන් අමෙරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල මෙලෙස පහත බැස තිබේ.

එම තීරණය අනුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සියලු ම බලපත්‍රලාභී බැංකු වෙත උපදෙස් දී ඇත්තේ, අද (මැයි 13) අන්තර් බැංකු ගනුදෙනු සඳහා අමෙරිකානු ඩොලරයේ මධ්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය (middle spot exchange rate) රු. 360ක් ලෙස පවත්වා ගෙන යන ලෙස ය.

විචලන ආන්තිකය රු. 2.60ක් ලෙස මධ්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය දෙපස (+/-) පවත්වා ගත් යුතු බවට ද මහ බැංකුව උපදෙස් දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරට ත් උපදෙස් ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව අනෙකුත් මුදල් ගනුදෙනු සඳහා අදාළ අනුපාත ද ඉහත අමෙරිකානු ඩොලරයේ මධ්‍ය එතැන් විනිමය අනුපාතිකය සහ විචල්‍ය ආන්තිකය මත පදනම්ව පවත්වා ගත යුතු බව ය.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඊයේ (මැයි 12) නිකුත් කරන ලද චක්‍රලේඛයේ ද මේ පිළිබඳව තව ත් උපදෙස් කිහිපයක් සඳහන් කර තිබිණි.

ඒ අනුව, පාරිභෝගික ගනුදෙනු සඳහා අදාළ වන ගාස්තු තීරණය කිරීමේදී සාධාරණ ආන්තික පමණක් යොදා ගන්නා ලෙස ත් ඉදිරි අනුපාතිකයන් (forward rates) ද අන්තර් බැංකු ස්ථානීය අනුපාතිකය (inter bank spot rate) සමග සමපාත විය යුතු බවට ත් එහි සඳහන් කර ඇත.

ගාස්තු සහ කොමිස් ව්‍යුහය සාධාරණ, විනිවිද භාවයෙන් යුතු විය යුතු අතර ගනුදෙනුවේ වටිනාකමට සමාන රුපියලේ අගය අනුව 3%ක් නොඉක්මවිය යුතු බවට ද බලපත්‍ර ලාභී වාණිජ බැංකු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව එමගින් උපදෙස් ලබා දී තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.