ටෙලිකොම් විකුණන කතාවේ ඇත්ත එලියට!

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහය සතු වත්කම් විකිණීමට ඇති සූදානමක් පිළිබඳව පළවන විවිධ පුවත් සහ වාර්තා මුළුමනින්ම අසත්‍ය බව SLT-MOBITEL කළමනාකාරීත්වය දැඩිව අවධාරණය කර සිටියි.

මෙසේ පළවන පුවත් සහ වාර්තා, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයෙන් හෝ, සමූහයේ 49.5%ක කොටස් හිමිකාරීත්වයකට හිමිකම් කියන මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ හෝ තහවුරු කිරීමකින් තොරව පළවී ඇති බව ද සමාගම පෙන්වාදෙයි.

එමෙන්ම, තම සමූහයේ වත්කම් අලෙවි කිරීම පිළිබඳ කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැති බවත්, සිය ව්‍යාපාර මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන බවත්, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සිය කොටස්හිමියන්, පාරිභෝගිකයින් සහ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින් වෙත අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.