ජවිපෙ 150 හොයන්න අනුර පොලිස්පති හමුවක්!

අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගැනීමට පොලිස්පතිවරයා හමුවීමට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තිරණය කර තිබේ. එහි නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සිය ට්විටර් ගිණුම හරහා ප්‍රකාශයක් කරමින් මේ බව පවසයි.

පසුගිය 09 දා දිවයින පුරා ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් 450ක පිරිස අතර ජවිපෙ සාමාජිකයන් 150ක් සිටින බවට පොලිස්පති තමන්ට පැවසූවා යැයි අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ බරපතල ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පැහැදිලි කිරීමක් කර ගැනීමට මෙසේ ජවිපෙ පොලිස්පතිවරයා හමුවන බව අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පැවැසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.