ජලාශ කීපයක වාන් දොරටු විවෘත කරයි!

දිවයිනට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ජලාශ කීපයක වාන් දොරටු විවෘත කර තිබේ. 

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට ද අධික වර්ෂාවක් ලැබෙමින් පවති. ඒ හේතුවෙන් රාජාංගනය ජලාශයේ වාන් දොරටු 6ක් විවෘත කර ඇති අතර වාන් දොරටු දෙකක් අඩි 4ක් බැගින් විවෘත කර ඇත. 

එසේම මධ්‍යම කදුකරයට ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ ජලාශ රැසක ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවති. 

කාසල්රී , කැනියොන් සහ කොත්මලේ ජලාශවල මේ වනවිට ජල ධාරිතාව අඩි තුනකින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බව ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවරුන් පවසයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.