ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට!

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පෙරවරු 10.13 ට පමණ පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබට පැමිණ තිබේ.

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරු 10ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.

 ජනාධිපතිවරයා  පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ විනාඩි 10 කට පසු යළි පිටව ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.