“ජනපති ප්‍රශ්ණය විසඳයි” යල මහ දෙකන්නයටම පොහොර දෙන හැටි!

යල කන්නය සඳහා අවශ්‍ය පොහොර කඩිනමින් ලබාදීමට ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා එකඟතාව පළ කළ බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඉන්දීය ණය ආධාර යටතේ මෙම පොහොර තොගය සැපයෙන අතර මෙරටට ලැබී දින 20ක් ඇතුළත බෙදාහැරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මේ වසරේ මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය යූරියා පොහොර ප්‍රමාණය ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සැපයීමට ලෝක බැංකුව එකඟතාව පළ කර තිබේ.

අනෙකුත් බෝග සඳහාත් අවශ්‍ය පොහොර සහ වල් නාශක සහ කෘමි නාශක දීමට රජය තවත් ආයතන හා සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කරන බවත්  මේ නිසා බිය නැතිව වගා කරන්නැයි සියලු ගොවි ජනතාවගෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඉල්ලීමක්ද සිදු කොට තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.