ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්!

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද රාත්‍රී 9.00ට ජාතිය ඇමතීමට නියමිතව තිබේ. සියලුම රූපවාහිනී හා ගුවන් විදුලි නාළිකා හරහා මෙය විකාශය කිරීමට නියමිතව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.