ජනතා අපේක්ෂා ඉටුවන නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට අගමැතිගෙන් යෝජනාවක්!

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් කිරීම සඳහා වන යෝජනාවක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය පවසයි.

විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණයට අදාළව, සාධනීය කරුණු ඇතුළත් ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් කිරීමේ යෝජනාවක් මෙලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා බලාපොරොත්තු වන බවද එම කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

ජනතාවට වග කියන රජයක් බිහි කිරීම සඳහා විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් ලැබෙන ඉල්ලීම් කෙරෙහි අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි ද එහි දැක්වේ.

එම සංශෝධිත ව්‍යවස්ථාව මඟින් ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා බලාපොරොත්තු වන බව ද එහි සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.