ගෝල්ෆේස් අරගල භූමිය සැණකෙළි භුමියක් වෙමින් නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය තිප්පොළක් වෙයි!

ගෝල්ෆේස් විරෝධතා භුමිය නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය තිප්පොළක් බවට පත්වෙමින් පවතින බව අතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

එම ආයතනවල මාධ්‍යෙවදීන් සඳහන් කර තිබුණේ මේ වනවිට තැන තැන ප්‍රසිද්ධියේ ගංජා පානය කරන තත්වයට පත්වී ඇතිබවත් ඔවුන් සමග කතා කළ බීමත් තරුණයන් කිහිප දෙනෙකු සිටි බවත්ය. එමෙන්ම සඳහන් කර සිටියේ ගෝල්ෆේස් භුමියේ ඕනෑම මත්ද්‍රව්‍යයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන බවද ඔවුන් වාර්තා කර තිබේ.

පොලිසිය මේ සඳහා කිසිදු මැදිහත්වීමකින් තොරව කටයුතු කරන ආකාරයක්ද මෙහිදී නිරීක්ෂණය වන බව වාර්තා වෙයි.

මත්ද්‍රව්‍ය ලබා ගෙන අරගල භූමිය සැණකෙළි භූමියක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම හේතුවෙන් සැබෑ අරමුණින් එහි පැමිණෙන තරුණ තරුණියන්ගේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට කෙතරම් දුරට හැකිවේද යන්න ගැටලුවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *