ගොවි ණය කපා හැරීමට විශේෂ තීරණයක්!

හෙක්ටයාර දෙකකට අඩු කුඹුරු හිමි ගොවියන් විසින් ලබාගෙන ඇති වගා ණය සම්පුර්ණයෙන් කපා හැරීමට තීරණය කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් ඒ මහතා පැවසුවේ, එම තීරණය වහාම ක්‍රියාත්මක වන බවය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට මෙරට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත්බවක් නොමැති ප්‍රජාව වෙනුවෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ බව ද අගමැතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.

එලෙස අවධානය යොමුකළ ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව අගමැතිවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළේය.

එනම්,

01. ආහාර සුරක්ෂිතාව වෙනුවෙන් උපරිම ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම.

02. සහනාධාර සීමාව ඉහළ නැංවීම.

03. ගොවි ණය 100%ක් කපාහැරීම.

04.ජනතාවට තම ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය ලබාදීම.

05. නාගරික තට්ටු නිවාස අයිතිය සහනදායි පදනමකින් පදිංචිකරුවන්ට ලබාදීම.

06. චීනයේ ඉදිකරන තට්ටු නිවාස ජනතා අයිතියට පත්කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published.