“ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය මිලට ගන්න එපා”

නව ඉදිකිරීම් සියල්ල තාවකාලිකව නවතා දමා ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීමෙන් වළකින්නැයි ශ්‍රී ලංකා ඉදිකිරීම් සංගමය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අවස්ථා කිහිපයකදී ම සිමෙන්ති ඇතුළු ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් රටේ ජනතාවට ත්, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට ත් එය දරා ගැනීමට නොහැකි සීමාවකට පැමිණ ඇති බැවින් මෙම ඉල්ලීම කරන්නේ යැයි එහි සභාපති සුසන්ත ලියනාරච්චි ‘මව්බිම’ට පැවසීය.

මෙම වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මාර්තු මාසය දක්වා රුපියල් 1,375ට පැවති සිමෙන්ති කොට්ටයක් රුපියල් 2,350ක් දක්වා තුන් වතාවක් වැඩි කිරීමට සිමෙන්ති සමාගම් පියවර ගැනීමත් සමග අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍යවල මිල ද වැඩිවීම හේතුවෙන් අමුද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීම තාවකාලිකව හෝ නතර කළ යුතු යැයි හෙතෙම ‘මව්බිම’ට පැවසීය.

නැවත වතාවක් රුපියල් 400කින් සිමෙන්ති කොට්ටයක් ඉහළ දැමීමට සිමෙන්ති ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පියවර ගෙන ඇති බව ත්, ඒ සමඟම ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය නැත්තට ම නැති වී යනු ඇතැයි ඔහු කීය.

දැනටමත් වැලි සඳහා ගෙවන මුදල රුපියල් 4,000ත් 5,000ත් අතර මුදලකින් ද රූෆින් ෂීට් වර්ග අඩියක් රුපියල් 418 සිට 1027 දක්වා ත්, රුපියල් 170,000ට පැවැති යකඩ ටොන් එකක් රුපියල් 750,000 දක්වා ත් වැඩි වී ඇතැයි හෙතෙම සඳහන් කළේ ය.

එලෙස අමුද්‍රව්‍යවල මිල වැඩි වීමට රටේ නිසි පාලනයක් සහ කැබිනට් මණ්ඩලයක් නොමැතිකම බලපා ඇති අතර දිනෙන් දින ම රට අරාජික වෙමින් යන බව ත් සභාපතිවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.