ගෙවතුවල ගංජා වගා කිරීමට අවසර දෙයි!

තායිලන්ත වැසියන්ට සිය ගෙවතුවල ගංජා වගා කර එහි අස්වැන්න අලෙවි කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

ඒ, එරට තහනම් මත්ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුවෙන් මැරුවානා (marijuana) ඉවත් කිරීමට එරට රජය පියවර ගැනීම හේතුවෙනි.

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක වන රටක් බව සැලකෙන තායිලන්තය, අග්නිදිග ආසියාවේ මෙවැනි පියවරක් ගත් පළමු රට ලෙස ඉතිහාසගත වනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, ගංජා යොදාගෙන වෙනත් දේ නිෂ්පාදනය කිරීම තවදුරට ත් තහනම් ය.

තායිලන්ත රජය විශ්වාස කරන්නේ, ගංජා නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීමෙන් එරට කෘෂි කර්මාන්තය මෙන් ම සංචාරක කර්මාන්තය ද වර්ධනය වනු ඇති බව ය.

තායිලන්ත වැසියන් ගංජා වගා කිරීමට යොමු කිරීම සඳහා නොමිලේ ගංජා බීජ මිලියනයක් බෙදා දීමට ද සැලසුම් කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ද ගංජා වගා කිරීමට අවසර දෙන ලෙසට අවස්ථා කිහිපයකදී පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනා කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *