“ගල් අඟුරු වලට ගෙවයි” ටොන් 120,000 ගොඩ බෑම අරඹයි!

ගල්අඟුරු මෙට්‍රික් ටොන් 120,000 ගොඩ බෑම අරම්භ කර තිබේ.

ඒ ගල්අඟුරු රැගෙන ආ අදාළ නෞකා දෙකකට ඩොලර් මිලියන 38ක ගෙවීමක් සිදුකිරීමෙන් අනතුරුවය.

බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පැවසුවේ, ඉන්ධන සහ ඩීසල් තොග ද ගොඩ බෑම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.