කොටස් වෙළඳපොල දින 5 කට වැසෙයි !

ව්‍යාපාරික දින පහක් සඳහා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දැමීමට විනිමය සහ සුරැකුම්පත් කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත.

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දමන්නැයි කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විනිමය හා සුරැකුම්පත් කොමිෂන් සභාවෙන් කළ ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ගනිමින් එම තීරණය කර තිබේ.

අප්‍රේල් මස 15 දාතම යට‌තේ ලිපියක් යොමු කරමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය එම ඉල්ලීම කර තිබිණි.

සුරැකුම් වෙළෙඳපොළේ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් මෙන්ම කොළඹ කොටස් තැරැව්කරුවන්ගේ සංගමය ද ඉහත කී හේතුවම සඳහන් කරමින් එම ඉල්ලීම ම කර තිබිණි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.