කෘෂි මහාචාර්යවරු 10ක් අමරවීරට දුන් විසඳුම!

කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය හා ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව, විශ්වවිද්‍යාල තුනක මහාචාර්යවරුන් විසින් කෙටුම්පත් කරන ලද යෝජනාවලියක් කෘෂිකර්ම සහ වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර වෙත ලබා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය මෑතකදී මුහුණ පා සිටින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් කෙටිකාලීන, මධ්‍යකාලීන හා දිගුකාලීන වශයෙන් කාණ්ඩ තුනක් යටතේ මෙම යෝජනාවලිය සකසා ඇත.

ඒ අනුව, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය, සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, නියෝජනය කරන මහචාර්යවරුන් දසදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කෘෂි මහාචාර්යවරු පිරිසක් පසුගිය දා කෘෂිකර්ම, වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමති මහින්ද අමරවීර වෙත අදාළ යෝජනාවලිය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේදී භාර දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියේදී මුහුණ දිය හැකි ආහාර අර්බුදය ජය ගැනීමට නම් වහා ම මෙම යෝජනාවලිය ක්‍රියාත්මක කළයුතු බව ද මහාචාර්යවරුන් එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

එම යෝජනාවලියේ අඩංගු සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් එම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව ද ඇමතිවරයා එහිදී පවසා තිබේ.

එමෙන් ම ශ්‍රී ලංකාවේ පසුගිය මහ කන්නය සහ දැනට අර්බුදයට ලක්ව තිබෙන යල කන්නය දෙස බලන විට මෙරට ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩපිළිවෙළ ගැටලු සහගත තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව ද ඔහු කීය.

මෙම අවස්ථාවට මහාචාර්ය බුද්ධි මාරඹේ, මහාචාර්ය ජනේන්ද්‍රද කොස්තා, මහාචාර්ය දේවිකා ද කොස්තා, මහාචාර්ය අරුණ කුමාර, මහාචාර්ය සීවනන්දවේල්, මහචාර්ය සමන් ධර්මකීර්ති, මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ, මහාචාර්ය නාලිකා රණතුංග, මහාචාර්ය වර්ෂි දන්දෙණිය සහ මහාචාර්ය නිලන්ත ලියනගේ ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.