කටාර් වලින් ලැබෙන්න යන රැකියා අවස්ථා මෙන්න!

ප්‍රමාදයට ලක් වූ කටාර් රාජ්‍යයේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයන් සඳහා රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයින් මැදපෙරදිග කලාපයේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා 2016 වසරේ සිට ගත වූ කාලය තුළ මන්දගාමී අයුරින් ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයින්ගේ සංගමය හා කටාර් රාජ්‍යයේ නියෝජිතයින් සමග පසුගිය දා පැවති සාකච්ඡාවකදී අවධානයට ලක් වී ඇත.

රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීම සඳහා වෘත්තික පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් වන නිර්දේශිත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ලංකාවට දැනුම් දී තිබුණ ද ඉදිරිපත් කර තිබුණේ ආයතන තුනක් සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාවක් පමණක් බව එම සාකච්ඡාවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

එහිදී ඉන්දියාව ආයතන 50ක් හා මාලදිවයින ආයතන 40ක් නම් කර තිබූ බව ත් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශවල යම් දුර්වලතා හේතුවෙන් මෙම රැකියා අවස්ථා අහිමි වී ඇති බව ත් සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.