ඉන්ධන මිල ගණන් ගැන සංස්ථාවෙන් නිවේදනයක්!

ඉන්ධන මිල ගණන් සම්බන්ධයෙන් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා සිදුකළ ප්‍රකාශය ගැන ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ සභාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණ කරුණු අධ්‍යයනයකින් තොරව සිදුකර ඇති බවයි.

ඒ අනුව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපතිවරයා අදාළ ප්‍රකාශය සඳහා පාදක කරගෙන ඇත්තේ තාවකාලික රේගු සටහන්කරයේ මිල බව ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.

ඒ අනුව අදාළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ,

“ඉන්ධන නෞකාවක් මෙරටට පැමිණීමෙන් පසු ඒ සඳහා ආනයනික බදු ගෙවීමේදී නිශ්චිත සිංගප්පූරු ප්ලැට්ස් මිල අගයන් ප්‍රකාශිත නොවීම හේතුවෙන් මිලෙහි නාමික අගයක් යටතේ තාවකාලික රේගු සටහන්කරයක් ඉදිරිපත්කර අදාළ බදු මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ඉන්ධන තොගය ගොඩබානු ලබයි.”

“පසුව ඉන්ධන තොගයට අදාළ ප්ලැට්ස් මිල ගණන් ප්‍රකාශිත වූ පසු එයට අදාළ නාවුක ලියකියවිලි බැංකු පද්ධතිය මගින් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත ලැබුණු විට අවසන් රේගු සටහන්කරය සකස්කර සත්‍ය අගය මත හිඟ බදු මුදල් ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත ගෙවීම් කරයි.”

“මෙය ඛනිජ තෙල් ආනයනයේදී පෙර සිටම සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාදාමය වෙයි.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.