“ඉන්ධන බෙදා හැරීමට නව බලපත්‍ර” බවුසර් වර්ජනයට ඇමතිගෙන් ක්ෂණික විසදුම්!

ඉන්ධන බවුසර් ප්‍රවාහකයින්ගේ සංගමය තමන්ට ගෙවන මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ ගැටළුවක් මත ඉන්ධන ප්‍රවාහනයෙන් ඉවත් වීමට කටයුතු කර අති බවට පුවත් වාර්තා පළවූ අතර ඒ හේතුවෙන් යලි ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වනු අති බවට මතයක් නිර්මාණය වුවා.

කෙසේ වෙතත් එම ගැටලුවට කඩිනම් විසදුම් ලබා දෙමින් බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා කියා සිටියේ ඛනිජතෙල් සංස්ථාව සතු බවුසර් හා ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් සතු බවුසර් රථ මඟින් ඉන්ධන බෙදා හැරීමට සුදානම් බවයි.

ඊට අමතරව ඉන්ධන ප්‍රවාහනයෙන් ඉවත් වූ බවුසර් රථ වල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමටත් අලුතින් බලපත්‍ර ඉල්ලා ඇති බවුසර් රථ සඳහා කඩිනමින් බලපත්‍ර ලබාදීමටත් තීන්දු කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව අද දිනයේ සවස 4 වන විට ඉන්ධන බව්සර් 384කින් සහ දුම්රිය මගින් ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කර අති බවත්  ප්‍රමාණවත් ඔටෝ ඩීසල්, සුපර් ඩීසල්, පෙට්‍රල් 92 සහ භූමිතෙල් තොග වෙළඳපොළට අඛණ්ඩව නිකුත් කරන අතර එම ඉන්ධන ප්‍රමාණවත් තොග ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව සතුව තිබන බවත්  පෙට්‍රල් 95 සීමිත තොග වෙළඳපොළට නිකුත් ක රන බවත් බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් නිවේදනය කොට ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *