ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහා ඇමතිගෙන් සුපිරි ගේමක්!

බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා විසින් ඉන්ධන බෙදා හැරීම පිළිබඳව නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.

සිය ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව, දුම්රිය මගින් සිදු කෙරෙන ඉන්ධන ප්‍රවාහන කිරීමේ කටයුතු පුළුල් කිරීම, මෙතෙක් ලියාපදිංචි නොකළ බවුසර් රථ සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට පැය 24 පුරා නිලධාරී මණ්ඩලයක් යෙද වීම, සේවයට වාර්තා නොකරන රථවල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීම සහ සේවයට පැමිණෙන රථවලට අවහිර කරන පුද්ගලයන්ගේ රථවල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් එම නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවේ ඇතුළත් වේ.

එම සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශ මාලාව පහතින් දැක්වේ.

  1. දුම්රිය මගින් දැනට සිදු කරන 40%ක පමණ ප්‍රවාහන කටයුතු තව පුළුල් කිරීම සහ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය ගාස්තු සංශෝධනය සිදු කිරීම මගින් ඩිපෝ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සියලු ම ඉන්ධන තොග දුම්රිය මගින් ප්‍රවාහනය කිරීම. මෙමගින් විශාල ප්‍රවාහන වියදමක් අඩු කර ගත හැක. මෙය ස්ථිර විසඳුමක් ද වනු ඇත.
  2. මෙතෙක් ලියාපදිංචි කිරීමට නොහැකි වූ නව රථ සඳහා CPSTL ආයතනයේ ප්‍රවාහන මිල ගණන්වලට බලපත්‍ර ලබා දීම සහ බලපත්‍ර නිකුත් කරන කාලය අවම කිරීමට පැය 24 පුරා නිලධාරී මණ්ඩලයක් යෙදවීම සහ අවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීම මගින් සතියක් තුළ නව බලපත්‍ර ලබා දීම.
  3. ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ට හිමි බවුසර් රථ වෙනුවෙන් වෙන ම තෙල් බෙදා දීමේ පර්යන්ත වෙන් කිරීම සහ ඔවුන්ට වෙනත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත ප්‍රමුතාව මත ගමන් වාර ලබා දීම.
  4. ඉදිරි දින දෙක තුළ සේවයට වාර්තා නොකරන රථ වල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීම සහ සේවයට පැමිණෙන රථවලට අවහිර කරන පුද්ගලයන්ගේ රථ වල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීම සහ ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු සිදු කිරීම.
  5. රජය සතු බව්සර් වැඩි වශයෙන් ධාවනය කරවීම සහ පැමිණෙන පෞද්ගලික රථ සඳහා ස්ථිර මිල සූත්‍රයක් යටතේ අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කිරීම සහ ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ලබා දීම.
  6. අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග ප්‍රවාහනයට පැය 24 ම පර්යන්ත ක්‍රියාත්මක කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published.