ඉන්දීය සහල් ටොන් 11,000 ක් එයි !

ඉන්දීය ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ආනයනය කිරීමට නියමිත සහල් මෙට්‍රික්ටොන් 40,000 න් මෙට්‍රික්ටොන් 11,000 ක පළමු සහල් තොගය රැගත් නෞකාව ඊයේ (12) පස්වරුවේ කොළඹ වරායට ළඟා වී තිබේ.

මෙම සහල් තොගයේ නාඩු සහල් ටොන් 7,000 ක්, සම්බා සහල් ටොන් 2,000 ක් සහ කැකුළු සහල් ටොන් 2,000 ක් ඇතුළත් බවත් එම සහල් ලංකා සතොස අලෙවි ශාඛා සහ සමූපකාර ප්‍රාදේශික හරහා සම්බා සහල් කිලෝවක් රුපියල් 130 කට, නාඩු සහ කැකුළු සහල් කිලෝවක් රුපියල් 110 බැගින් අළෙවි කරන බවත් වෙළෙඳ අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ නියෝජිතයෝ මෙම සහල් තොගය, රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති යෝගා පෙරේරා මහතා ඇතුළු වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශ නියෝජිතයන්ට භාරදි තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.