ඉන්දියාවේ යාචකයෙකුගෙන් ලංකාවට ආධාර! (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයට සහාය දැක්වීම පිණිස ඉන්දියාවේ යාචකයෙකුගෙන් ලංකාවට ආධාර ලැබී ඇති පුවතක් වාර්තා වේ.

තමිල්නාඩුවේ තූත්තුකුඩි ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන මෙම යාචකයා ඉන්දීය රුපියල් 20000ක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින්  රැපියල් 80000ක් පමණ වන මෙම මුදල මධුරාසි ප්‍රෙද්ශයේ දිසාපතිවරයාට ලබාදී තිබෙනවා.

පූල් පාණ්ඩේ නම් වූ මෙම යාචකයා විසින් මෙම පරිත්‍යාගය සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා සමයේ ආහාර පාන ලබා ගැනීමට අපහසු තාවයන් සිටි ජනතාව උදෙසා මෙම පරිත්‍යාගය සිදුකර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.