“ඉදිරි සති කිහිපය අමාරු ම කාලයක්” ඇත්තම තත්ත්වය රනිල් කියයි [VIDEO]

ඉදිරි සති කිහිපය මෙරට ජනතාවට අමාරු කාලයක් වනු ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ආර්ථික තත්ත්වය, ඉන්ධන තත්ත්වය සහ පොහොර තත්ත්වය අතුළු කාරණා සම්බන්ධයෙන් පසු ගිය දින කිහිපය තුළ සමාලෝචනය කළ බව ය.

පෙර සූදානමක් නොතිබුණු බැවින් එහි යම් හිඟයකට ඉදිරියේදී මුහුනද දීමට සිදු වනු ඇති බවට එම සමාලෝචනයෙන් පෙනී ගිය බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී පෙන්වා දුන්නේ ය.

“ඊළඟ සති කිහිපයේදී තමයි අපිට අමාරුකම්වලට මුහුණ දෙන්න තියෙන්නේ. ඊයෙ ත් අද ත් විශේෂයෙන් ම ආර්ථික තත්ත්වය, අපේ ඉන්ධන තත්ත්වය, පොහොර තත්ත්වය, හැම එකක් ගැන ම සමාලෝචන කළා. ඒ සමාලෝචනවලදී පෙනෙන්නේ, අපි තාම සූදානමක් නොතිබුණු නිසා අපිට යම් කිසි හිඟයකට, ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා කියලා.”

ඒ අනුව, අද (මැයි 15) දිනයේ තමන් ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසීය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ, ආර්ථික ප්‍රශ්න හමුවේ තරුණ හඬක් පැන නැගී ඇති අතර එහි සංකේතය ගාලු මුවදොර අරගලය බව ත් එය ඉවත් නොකරන බව ත් ය.

වීඩියෝව මෙතැනින් නරඹන්න…

Leave a Reply

Your email address will not be published.