ඉදිරි දින කිහිපයේදී රට යථා තත්ත්වයට!

අද (03) දිනය තුළ විදුලි කප්පාදුව පැය 01යි මිනිත්තු 40 දක්වා අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පවසයි.

විදුලි උත්පාදනය සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලැබීමත් සමග විදුලි කප්පාදුව සිදුකරන කාලය අඩු කිරීමට හැකියාව ලැබුණු බව එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව අද දිනය තුළ A සිට W දක්වා කලාපවලට පස්වරු 05.30ත් රාත්‍රී 10.30ත් අතර කාලය තුළ පැයයි මිනිත්තු 40ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට නියමිතය.

ඉදිරියේදී ක්‍රමානුකූලව විදුලි කප්පාදුව සිදුකරන කාලය අවම කිරීමට හැකියාව පවතින බව ද මහජන උපයෝගිතා කොමිසම පැවසීය.

මේ අතර, විදුලි කප්පාදුව ඇතුළු හේතු කිහිපයක් නිසා ජනතාව පත්ව ඇති අසීරුතාවය පිළිබඳ අවධානය යොමුකළ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එම ගැටලු නිරාකරණය සඳහා වහාම කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස අදාළ බලධාරීන්ට නියෝග කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

ඒ අනුව අද දිනයේ සැලසුම් කර තිබූ පැය 06කට අධික විදුලි කප්පාදුව පැයයි මිනිත්තු 40 දක්වා අඩු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව එහි සඳහන් වෙයි.

ජනතාව මුහුණදෙන සෙසු ගැටලු සඳහා ද විසඳුම් ලබාදීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ වන විටත් අදාළ බලධාරීන්ට අවශ්‍ය නියෝග සහ මාර්ගෝපදේශ ලබාදී ඇති බව එම එම නිවේදනයේ සඳහන් විය.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත රට ක්‍රමයෙන් යථා තත්වයට පත්වනු ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.