ඇඟලුම් කම්හල් 300ක් වැසී යයි!

පකිස්ථානයේ පවතින උග්‍ර ඉන්ධන අර්බුදය සහ ගෑස් සැපයුම අඩාල වීම හමුවේ එරට ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 300 ක් පමණ වැසී ගොස් තිබෙන බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම තත්ත්වය තුල එරටට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයක අපනයන ආදායමක් අහිමි වී ඇති බව පකිස්ථාන ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සංගමයේ සභාපති අබ්දුල් රහීම් සඳහන් කර ඇත.

මෙම තත්ත්වය හමුවේ එරට ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සේවකයින්ගේ රැකියා අවදානමකට ලක්ව තිබෙන අතර සමස්ත පකිස්ථාන ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සංගමය පකිස්ථාන රජයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත්තේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය කඩිනමින් ගොඩනැගීම සඳහා ගෑස් සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කරන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.