“ආනයනික බදු ඉහලට” ටයර්, චොක්ලට් ඇතුළු ලිස්ට් එක මෙන්න!

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික නව විශේෂ භාණ්ඩ බද්දක් යටතේ සියලුම ආනයනයන භාණ්ඩ සඳහා වන බදු සියයට 15 සිට 200% දක්වා ඉහළ දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබෙනවා. 

මෙම බදු ඉහළ දැමීම මාස 06 ක කාලයක් සඳහා වලංගු වන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටින්නේ.

මෝටර් රථ, යතුරුපැදි සහ ත්‍රිරෝද රථ සඳහා ටයර් සඳහා වන බදු සීයයට 50 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

වායු සමීකරණ, රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර, රයිස් කුකර්, මයික්‍රෝවේව්, ෆ්‍රිජ්, දුරකථන සඳහා වන බදු 100% කින් ඉහළ දමා ඇත. 

අනෙකුත් විදුලි උපකරණ සඳහා වන බද්ද 15% කින් ඉහළ දමා තිබේ.

චොකලට් සඳහා බද්ද 200%ක් ඉහළ දමා ඇති අතර LED බල්බ සහ සැරසිලි සඳහා වන බද්ද 50% කින් ඉහළ දමා ඇත.

බදු ඉහළ දැමු ආනයනික භාණ්ඩ ඇතුලත් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ :

Leave a Reply

Your email address will not be published.