ආණ්ඩුව ගැන කලකිරිච්ච නැති ගෙදරකින් හැකි නම් වතුර වීදුරුවක් ගෙනත් දෙන්න!

මහා සංඝරත්න අභයාරාමයේදී ලබන 31 වැනිදා රැස්වී රජය සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව තීරණය කරන බව පැවදි හඬ සංවිධානයේ සභාපති මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ පැවසූහ.  

කිසාගෝතමිය නොමළ ගේකින් අඹ මිටක් ඉල්ලුවා මෙන් ආණ්ඩුව පිළිබඳව කලකිරිච්ච නැති ගෙදරකින් හැකි නම් වතුර වීදුරුවක් ගෙනත් දෙන්න යැයි ආණ්ඩුවට අභියෝග කරන බව කී මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ ආණ්ඩුවේ කළමනාකාරිව බලය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ගත යුතු බව ද සඳහන් කළහ.

 ගෝඨාභය මහත්මයා ජනාධිපති විතර නිසා මහින්ද අගමැතිතුමා ආණ්ඩුවේ කළමනාකාරිත්වයේ අධීක්‍ෂණ බලය අතට ගතයුතු බවත් බැසිල් රාජපක්‍ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයාට වෙනත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධූරයක් ලබාදිය යුතු බවත් මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ වැඩි දුරටත් පැවසූහ.

 මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ නාරාහේන්පිට අභයාරාමයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එසේ පැවසූහ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.