අලුත් කොල්ලගේ සේසතම ඩැහැගෙන පියුමි පරණ කොල්ලා එක්ක පැන යයි!

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී පියුමි හංසමාලි සිය පැරණි පෙම්වතා සමග පැන ගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ යනවිට ඇයගේ අලුත් පෙම්වතා ලබාදුන් දුරකථන, ස්වර්ණාභරණ හා වාහනයද රැගෙන ගොස් ඇති බවටත් සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ තොරතුරු අනාවරනය වෙමින් පවතිනවා….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *