අලුත් කැබිනට්ටුව ගැන ජනපති හිටපු ඇමැතිවරුන්ට කියයි!

ආණ්ඩුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සදහා සීමිත කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයේ හිටපු ඇමැතිවරුන්ගේ හමුවේ දී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

තමා කටයුතු කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව බවත්,ඉන් පිටස්තර ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නා බවත් ජනාධිපතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ හිටපු අමාත්‍යවරුන් අතර හමුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී අද (16)රාත්‍රියේ පැවැත්විණි.

ඇතිව තිබෙන අර්බුදය හමුවේ රජයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් එහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී ඇත.

තමන්ට ඇමතිධූර අනවශ්‍ය බවත්, තරුණ පිරිසක් පත්කර කැබිනට් මණ්ඩලයේ කටයුතු පවත්වා ගෙන යන ලෙය හිටපු ඇමතිවරුන් කිහිප දෙනෙකු එහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.