අමාත්‍යංශයේ වාහන 18ක් ඇමතිගේ ගෙදර වැඩට !

අමාත්‍යංශයේ වාහන 18ක් තමන්ගේ පෞද්ගලික පරිහරණයට යොදාගත් ඇමැතිවරයෙක්සිටින බව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ හිටපු විධායක අධ්‍යක්ෂ තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

”මැති ඇමැතිවරුන්ට ලැබෙන වාහන බලපත්‍රය විකුණලා අමාත්‍යංශවලට සැප වාහන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒවා ඔවුන් පරහරණය කරනවා. මේවා හෙළි කළාම හෙළි කළ කෙනාගෙන් පළි ගන්නවා..ඇමැතිවරුන් කරන්නේම හොරකම විතරයි ඒවායින තමයි ආර්ථිකය විනාශ වුණේ” යැයි  ද ඒමහතා සඳහන් කරයි.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී තුෂාන් ගුණවර්ධන මහතා මේ බව පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.