අපි බලයට එන්නේ ජනතාවගේ ආශිර්වාදයෙන්!

පවතින අර්බුදයන් සහ ආණ්ඩුවට එරෙහිව  ඇතිවී තිබෙන ජනතා හඬ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායක සජිති ප්‍රේමදාස අද පාර්ලිමේනතුවේදී අදහස් දක්වා සිටියා. එහිදී විපක්ෂ නායකවරයා මෙසේ අදහස් දැක්වීය.

”අපි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕන. 20 නෙමෙයි අපි විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරමු. හැබැයි මතක තියා ගන්න ඔන විදිහට නටන්න පුළුවන් අගමැති කෙනෙක් හරි යන්නේ නැහැ. මේකේ කූල් එකේ හිටියා කියලා චූන් වෙච්ච කතා කියලා වැඩක් නැහැ. මහ පොළවේ මතය නියෝජනය කරන්න ඕන. ආණ්ඩුව වෙනස් වෙන්න ඕන.

ජනාධිපතිවරයාගේ ඉදලා මේ ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස් වෙන්න ඕන. කොන්ද පණ නැති කණ්ඩායම, කශේරුකාවක් නැහැ. අහගෙන ඉන්නවා කියනදේ..බොහොම පැහැදිලිව අපි එකතු වෙන්න ඕන මේ අගමැති පට්ටම්වලයට ඇමතිකම්වලට නෙමෙයි. අපේ කණ්ඩායමට රුදාව නැහැ ඇමති අන්තට්ටු දා ගන්න..අපි බලයට එනවනම් එන්නේ ජනතාවගේ ආශිර්වාදයෙන් ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.