අනුරට ජොන්ස්ටන් ඇමතිතුමාගෙන් පිළිතුරක්!

ව්‍යවස්ථාවෙන් පිට කටයුතු කිරීමට රජය කිසිසේත්ම සූදානම් නැතැයි ආණ්ඩු පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

එමනිසා ජනාධිපතිවරයා සමග එක්ව රටේ පවතින අර්බුදය විසඳා ගැනීමට පියවර ගන්නා බව හෙතෙම සඳහන් කරයි.

රටේ තරුණ පරපුර පාරට දමා රට ලේ විලක් බවට පත්කි රීමට උත්සාහා නොගන්නැයි තමා අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.