අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස්නාහිර පළාතට ඇඳිරි නීතිය!

අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට හෙට උදෑසන 6දක්වා බස්නාහිර පළාතට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *