අතිශයින්ම කාන්තාවන් පමණයි ! සෞදි අහස කතුන් වෙනුවෙන්ම වෙන් කල හැටි (PHOTOS)

කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයකින් පමණක් සමන්විත ගුවන් සේවයක් හඳුන්වා දීමට සෞදි රජය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ සෞදි සමාජයේ කාන්තාවන්ට වැඩි තැනක් ලබා දීමේ නව ප්‍රතිපත්ති අනුවය.

කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයකින් පමණක් සමන්විත මෙම ගුවන් යානය, ‘ෆ්ලයිඅඩීල්’ ගුවන් සේවයට අයත් යානයකි. මෙය රට අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවාවක් බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මෙම ගුවන් ගමන් රියාද් නුවර සිට රතු මුහුද ආශ්‍රිත ජෙඩා නුවර තෙක්  ක්‍රියාත්මක වන අතර එවැනි පළමු ගුවන් ගමනක්  පසුගිය සතියේ  “ෆ්ලයිඅඩීල් ” නවතම A320 ගුවන් යානයෙන් රියාද් සිට #ජෙඩා දක්වා පියාසර කර තිබෙනවා.

ගුවන් සේවා ප්‍රකාශක ඉමාඩ් ඉස්කන්දරානිට අනුව,  යානයේ ගුවන් නියමුවන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ ද කාන්තා නියමුවන් දෙදෙනෙක් වන අතර  එම දෙදෙනා ඇතුළුව  හත් දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත වෙනවා.

සෞදි ගුවන් යානයක් කාන්තා නියමුවන්ගෙන් පමණක් සමන්විත වූ පළමු අවස්ථාව වන්නේ ද මෙයයි.

පසුගිය වසරේ, දත්ත පෙන්නුම් කළේ ප්‍රාන්තයේ ශ්‍රම බලකායේ කාන්තා සහභාගීත්වය 2016 හි සියයට 19 සිට 2020 අවසානයේ සියයට 33 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.