ලොව පුරා ව්‍යාප්ත නව කොරෝනා වසංගතය හමුවේ රට තුල ආහාර නිෂ්පාදනය කඩිනම් කිරීම සදහා වැඩපිළිවෙළක් රජය විසින් ආරම්භකර ඇත.

“සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත” යන තේමාවෙන් ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩපිළිවෙළ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ මහවැලි අධිකාරියේ දායකත්වයෙන් අද ආරම්භ විය.

මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව www.saubagya.lk වෙබ් පිටුව මහජනතාවට හඳුන්වා දුන් අතර මෙම වෙබ් පිටුවට අවතීර්ණ වී ගෙවතු වගාව සඳහා අවශ්‍ය බීජ සහ පැළ ඇනවුම් කිරීම, උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ තම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළහැක.

මෙම වැඩසටහන මගින් ගෙවතු දසලක්ෂයක් බිහිකිරීම රජයේ අභිප්‍රාය වන අතර ඉදිරියේදී ඇති වියහැකි අහාර අර්බුධය මඟ හරවා ගැනීම උදෙසා රජය ගත් පුර්ව පියවරක් වන මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා ස්වයන්පොෂිත රටක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබ සැමගේ සහභාගීත්වය රජය අපේක්ෂා කරයි.

ඒ පිළිබඳව අමාත්යංශය නිකුත් කල නිල නිවේදනය පහතින්…